A股中你应该避免买到以下个股,个人总结的拉黑名单

拉黑原因不是因为业绩差,而是因为公司的基因问题,只要公司作过一次假,就很有可能会有下一次。
最近獐子岛居然用同一个理由,把经营不善这个黑锅扣到扇贝上,好黑。

公司名称       拉黑原因

獐子岛           经营造假,扇贝随时会跑掉
万家文化        空壳,配合赵薇夫妇操作
尔康制药        财务造假,虚编高盈利项目
神雾环保        财务造假,关联交易多多
乐视网           PPT公司,关联交易多
保千里           财务作假,左手倒右手,虚假业绩,掏空公司
匹凸匹           财务作假
日照港           高管贪污腐败
GQY视讯       拟以资产价格580万元受让总经理夫人的一台劳斯莱斯
广汇能源        跨省抓股民,以大欺小。因为股民实名举报公司高管
 
定期更新的页面:
http://30daydo.com/blacklist.php
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册