ptrade获取的历史数据最长到哪一年?ptrade如何获取上证指数

Ptrade获取日线,分钟线数据最长可以到2005年。
文档里面也有说明:
 


7、该接口只能获取2005年后的数据。20240630134315.png

ptrade官网api接口文档:
https://ptradeapi.com/#
 
实测也是符合要求的:
 
ptrade如何获取上证指数, 代码是  000001.SS
test_data = data = get_price(security='000001.SS',start_date='20050201',end_date='20050630',frequency='1d')

ptrade获取上证指数2005年的数据:
 

20240630134443.png

 
需要低佣,低门槛开通ptrade的朋友,可以扫描关注关注号:

0 个评论

要回复文章请先登录注册